De wereld goed achterlaten voor de volgende generatie; dit staat tegenwoordig centraal in veel maatschappelijke vraagstukken, zo ook in het bedrijfsleven. Kan het groener? Kan het duurzamer? En terecht, want het kan én moet duurzamer. Bij OGD voelen we ons verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage. OGD is altijd al bezig geweest met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zal dit in de toekomst ook actief blijven doen. Naast zo duurzaam mogelijk te werk gaan zien we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook als het helpen van de maatschappij. Dit kan gaan van het steunen van lokale projecten, tot het meedoen aan grote, nationale acties zoals Serious Request.

Organisatie

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel van OGD. Door onze unieke, laagdrempelige bedrijfscultuur bieden wij onze werknemers de kans om allerlei initiatieven te ontwikkelen. Initiatieven op het gebied van MVO krijgen bij ons de ruimte. Zo deden een aantal OGD’ers in 2018 mee met de Run for Kikasteunden we Serious Request met onze partner het Nederlandse Rode Kruisvingen we kinderen van OGD’ers op tijdens de landelijke lerarenstaking , organiseerden we in 2016 een aantal avonden voor de opvang van Syrische vluchtelingen en droegen we bij aan de Microsoft Azure Academy for Refugees. Verder geven OGD’ers regelmatig gastcolleges op hogescholen en sponsoren we OGD’ers bij hun inzet voor goede doelen.

De kantoren

In al onze kantoren streven we naar werkomgevingen die volledig papierloos zijn. Dit proberen we op alle fronten voor elkaar te krijgen. Door intensief gebruik te maken van applicaties zoals Microsoft Teams en OneNote zorgen we ervoor dat OGD’ers kunnen samenwerken zonder dat daar papier bij aan te pas komt. Deze handige applicaties zijn beschikbaar op het door OGD ontwikkelde Cloud platform 1ict, waardoor onze medewerkers altijd, overal en op elk device kunnen werken. OGD’ers kunnen hierdoor flexibel zijn in tijd en ruimte, wat reistijd bespaart en co2-uitstoot voorkomt.

Verder zijn al onze bekers volledig biologisch afbreekbaar en maken we gebruik van speciale uitstootvrije inkt voor onze printers. Leveringen van leveranciers zijn teruggebracht naar slechts één keer per week om onnodige vervoerkosten en CO2 uitstoot te voorkomen. Op ons kantoor worden er maaltijden klaargemaakt voor een eerlijke prijs. Ook kan er ’s avonds gegeten worden, zodat onze werknemers de files kunnen ontwijken. Iedere vrijdag is het op ons kantoor ‘kliekjesdag’ waarop we alle etensresten van de hele week opmaken om voedselverspilling te minimaliseren.

Een tweede leven

Het idee van een circulaire economie wordt steeds bekender bij veel bedrijfstakken, zo ook binnen de ict. Bij OGD willen we zoveel mogelijk oude hardware hergebruiken voor andere doeleinden waar ze nog prima voor te gebruiken zijn. Binnen OGD gebruiken wij oude hardware voor cursussen om OGD’ers te leren hoe de hardware in elkaar zit. Andere hardware, die defect is of niet meer voldoet aan de milieueisen, gaat naar een broker. Deze broker is gespecialiseerd in het geven van een tweede leven aan hardware. Nadat de hardware is opgeknapt, verkoopt de broker deze vervolgens aan studenten of zorgt dat het terecht komt op andere adressen waar er minder hoge prestaties van de hardware verlangd worden. Middels deze circulariteit gaat de hardware tot wel twee keer zo lang mee en komt het niet terecht op een e-waste dump elders in de wereld. Als de hardware niet meer voldoet aan de milieueisen kunnen er onderdelen worden hergebruikt. Zodra dit niet meer mogelijk is wordt de hardware gerecycled.

Groen datacenter

Bij OGD maken we gebruik van verschillende datacenters. Ons beleid is dat we altijd bewust datacenters kiezen die zo efficiënt mogelijk werken. We kiezen de datacenters met de laagste Power Usage Effectiveness (PUE). Hoe dichter het PUE bij de 1 ligt, hoe efficiënter dit datacenter werkt. In sommige gevallen zijn we hierbij afhankelijk van derde partijen. In alle andere gevallen werken wij samen met The Datacenter Group uit Delft. Waar de meeste datacenters een PUE rond de 1,5 hebben, heeft The Datacenter Group steevast een PUE van 1,15.

The Datacenter Group Delft werkt bovendien alleen met duurzame windenergie. Er wordt gebruik gemaakt van buitenlucht voor de koeling van de servers en de warme en koude ruimtes zijn van elkaar gescheiden. Gebruikmaken van één groot datacenter door meerdere bedrijven is tevens een manier om ervoor te zorgen dat niet elk bedrijf zijn eigen servers hoeft te bouwen en te onderhouden.

De toekomst

Regelmatig komen OGD’ers met ideeën en initiatieven omtrent duurzaamheid, zodat ons bedrijf nog duurzamer en efficiënter wordt. Er wordt actief nagedacht over het organiseren van evenementen waarbij OGD iets kan betekenen voor de maatschappij, onder andere op het gebied van sport en cultuur. We dragen niet alleen bij aan de (lokale) gemeenschap, intern zijn we ook zeer betrokken bij onze werknemers. We bieden OGD’ers alle kansen om zichzelf te ontwikkelen, te leren en te groeien, ook als dit in een andere functie is. We zijn van mening dat we moeten investeren in onze eigen mensen, want uiteindelijk moeten we het samen doen. Op deze manier dragen wij als bedrijf ons steentje bij aan een duurzamere toekomst. We zijn het er allemaal over eens dat we ervoor moeten zorgen dat ook de volgende generaties kunnen genieten van een schone aarde. Dit is hoe wij de toekomst voor ons zien. Doe jij mee?

Meer vragen?

Neem contact met ons op

Mail ons

088 65 00 000