Sofia OGD

Van kunstenaar tot arts en van archeoloog tot industrieel ontwerper; OGD’ers hebben veel verschillende achtergronden. En juist met al deze ervaring kunnen zij veel voor jouw organisatie betekenen. Daarom in deze rubriek de OGD’ers aan het woord, zodat zij zelf kunnen vertellen hoe ze voor jou het verschil kunnen maken. Deze keer het woord aan Sofia, softwareontwikkelaar.

Wie ben je en wat doe je precies? 

“Ik ben Sofia en ik werk als programmeur in het AI-team van OGD. Ik houd me voornamelijk bezig met het schrijven van code voor allerlei software- en dataprojecten. Dit zijn innovatieve projecten waarmee we de klant helpen meer uit data te halen. Dit betekent dat we bepaalde data van de klant inzichtelijk maken, zodat hun medewerkers er echt iets mee kunnen. Hiermee versnellen we bijvoorbeeld werkzaamheden, zodat medewerkers efficiënter kunnen werken. Ook zorgen sommige projecten ervoor dat de klant in kan spelen op de toekomst.  

Ik ben na mijn studie technische natuurkunde aan de TU Delft bij OGD terechtgekomen. In eerste instantie als servicedesker en na iets meer dan een jaar als softwareontwikkelaar. Ik programmeer in vele talen, waaronder C# voor de Microsoft-producten. Dat is erg leuk werk. Sinds ik binnen het AI-team werk, is Python daarbij gekomen. Verder ben ik Microsoft Certified Trainer en geef ik binnen OGD les als docent softwareontwikkeling in C#.”

Hoe ondersteun je klanten met jouw werk?
“Net als de rest van OGD zet ik me in om mensen beter te laten werken. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit hoe je dat eindresultaat bereikt, als de gebruiker maar tevreden is. Zelf help ik gebruikers bij het doen van hun werk door ze inzicht in hun data te geven.

Zo zijn we bij een klant bezig met een WOZ-project. Daar zorgen we dat de gegevens voor het bepalen van de WOZ-waarde toegankelijker zijn. Wanneer medewerkers gemakkelijker bij deze data kunnen, doen ze hun werk sneller en kunnen ze bovendien accurater zijn in de waardebepaling.

Een ander mooi voorbeeld is ons service mesh project. Daarmee kunnen we automatisch problemen in de ict-omgeving herkennen, zodat de servicedesk daar proactief op in kan spelen. We lezen daarvoor de automatische logs van alle computers uit. De foutmeldingen uit deze logs leggen we naast de meldingen die bekend zijn bij de servicedesk van de klant. Bij een verband tussen die twee, krijgt de servicedesk daar bericht van. Zo kunnen ze al bij de eerste tekenen van het probleem contact opnemen met de gebruiker en een mogelijke oplossing geven. Op deze manier hoeft de servicedesk niet te wachten op het belletje van de gebruiker maar kunnen ze proactief aan de slag.”

Hoe is het contact met de klanten en hun medewerkers?
“Het contact met de klant is natuurlijk heel belangrijk, voornamelijk voor feedback over en weer. Het is altijd leuk om deel uit te maken van gebruikerssessies. Tijdens deze gesprekken kom je erachter wat ze nodig hebben en waarom. Ook testen gebruikers dan de nieuwe applicatie om te kijken of ze ermee kunnen werken. Dit geeft ons cruciale informatie om ons werk goed te doen.
Daarnaast zijn deze gesprekken soms ook nuttig om gebruikers nieuwe inzichten te geven. Af en toe wil een gebruiker namelijk iets dat eigenlijk niet handig is. Dan helpt het om uit te leggen waarom het idee niet bruikbaar of realistisch is. Door vervolgens door te vragen, kom je erachter waarom de gebruiker dit wil en kan je met een alternatieve oplossing komen. Zo kom je uiteindelijk tot het beste resultaat voor de klant.”

Helpt jouw achtergrond je bij jouw werk?
“Enigszins wel ja. Tijdens mijn studie heb ik een beetje leren programmeren, dus dat is zeker nuttig geweest. Ook heb ik toen mijn analytische vermogen verder ontwikkeld. Daar heb ik nu veel aan, want bij softwareontwikkeling pak je problemen altijd in stapjes aan. Buiten mijn werk als programmeur om, heb ik als student al ervaring opgedaan met lesgeven. Zo heb ik bijles gegeven en geef ik al lange tijd badmintonles aan kinderen. Deze ervaringen helpen mij om ook binnen OGD een goede docent te zijn.”  

Wat vind je leuk aan je werk?

“Ik vind mijn werk heel leuk! Ik vind programmeren heel leuk, dus dat komt goed uit. Maar daarnaast vind ik ook de sociale kant heel prettig: het praten met mensen en ze blij maken met mijn werk, dat geeft mij wel voldoening.
Daarnaast is het tof om elke keer bij een ander bedrijf langs te gaan en daar kennis op te doen. Bijvoorbeeld over financiën, hoe een bloemenveiling werkt of wat ambtenaren nodig hebben om hun werk goed te doen.  Zo leer ik ook buiten ict om telkens weer nieuwe dingen!” 

Meer vragen?

Neem contact met ons op

Mail ons

088 65 00 000